De stichting/ANBI

De Stichting Trialoog, opgericht in het jaar 2000, heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – Jodendom, Christendom en Islam – te bevorderen; dit mede met het oog op de wereldvrede, die sterk afhankelijk is van de vrede tussen religies.

De Stichting probeert dit te bereiken door middel van lezingen en gastcolleges, cursussen en gespreksgroepen en het publiceren van boeken en lesmateriaal.

De Stichting heeft een bestuur, alsook een adviesraad van deskundigen uit de verschillende geloofstradities.

In het bestuur zitten momenteel:
Ruth Rozeboom, voorzitter
Francien van Overbeeke, secretaris
Gertruus Wolters, penningmeester
Geerte Eshuis
vacant

In de adviesraad zitten momenteel:
Rabbijn Awraham Soetendorp
Rabbijn Dr. Tzvi Marx
– Mevr. MIrjam Ates-Snijdewind
Dr. Stella van de Wetering
Dr. Jan Peters s.j.
– Drs. J.R. Nienhuis, predikant

Bestuur en leden van de Raad van Advies krijgen geen beloning voor hun taak binnen de Stichting. Alleen ingediende onkosten die door hen gemaakt zijn worden vergoed.

Dr. Francien van Overbeeke-Rippen is onderwijskundige en theologe. In 1998 promoveerde zij op de relatie Islam-Christendom. Daarvóór werkte zij met haar echtgenoot vijf jaren in Pakistan aan een onderwijsproject. Ten behoeve van dialoog en trialoog geeft zij lezingen, gastcolleges en cursussen, houdt gespreksgroepen, schrijft boeken en vervaardigt lesmateriaal.

anbi

ANBI
trialoog2018

Inkomsten genereert de stichting via verkoop van boeken, giften en het geven van lezingen.

Lezingen zijn er het afgelopen jaar niet geweest, maar mede dankzij giften en de verkoop van boeken heeft de stichting inkomsten kunnen genereren.

De stichting heeft dit jaar wederom een aantal boeken als presentexemplaar geschonken. Gewone bedrijfskosten (o.a. website en betalingsverkeer) blijven doorgaan, maar zijn gelukkig minder dan de inkomsten, waardoor de Stichting dit jaar met een klein positief saldo afsluit.

Het doel van de Stichting blijft om de dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische godsdiensten gestalte te geven en te bevorderen dat geloofsgroepen met elkaar in gesprek blijven. Daar waar mogelijk zal de Stichting dit doen door op verzoek van derden lezingen te geven, mee te denken en adviezen te geven in het bevorderen en standhouden van vrede en begrip voor elkaars gedachtegoed.

Het komende jaar zal de Stichting wederom het Hamza Kailani Forum vormgeven, dat zal plaatsvinden op 3 november 2019 in Het Huis van Vrede in Almere. Thema dit jaar zal zijn: “Onderwijs en opvoeden tot vrede”.

Tevens wordt er gewerkt aan een nieuw boekje waarin de geschiedenis van de nakomelingen van Sem naar voren wordt gebracht.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *