De stichting/ANBI

De Stichting Trialoog, opgericht in het jaar 2000, heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – Jodendom, Christendom en Islam – te bevorderen; dit mede met het oog op de wereldvrede, die sterk afhankelijk is van de vrede tussen religies.

De Stichting probeert dit te bereiken door middel van lezingen en gastcolleges, cursussen en gespreksgroepen en het publiceren van boeken en lesmateriaal.

De Stichting heeft een bestuur, alsook een adviesraad van deskundigen uit de verschillende geloofstradities.

In het bestuur zitten momenteel:
Ruth Rozeboom, voorzitter
Francien van Overbeeke, secretaris
Gertruus Wolters, penningmeester
Geerte Eshuis
vacant

In de adviesraad zitten momenteel:
Rabbijn Awraham Soetendorp
Rabbijn Dr. Tzvi Marx
– Mevr. MIrjam Ates-Snijdewind
Dr. Stella van de Wetering
Dr. Jan Peters s.j.
– Drs. J.R. Nienhuis, predikant

Bestuur en leden van de Raad van Advies krijgen geen beloning voor hun taak binnen de Stichting. Alleen ingediende onkosten die door hen gemaakt zijn worden vergoed.

Dr. Francien van Overbeeke-Rippen is onderwijskundige en theologe. In 1998 promoveerde zij op de relatie Islam-Christendom. Daarvóór werkte zij met haar echtgenoot vijf jaren in Pakistan aan een onderwijsproject. Ten behoeve van dialoog en trialoog geeft zij lezingen, gastcolleges en cursussen, houdt gespreksgroepen, schrijft boeken en vervaardigt lesmateriaal.

anbi

ANBI
2019trialoog

Lezingen zijn er het afgelopen jaar niet geweest, maar mede dankzij giften en een vorm van crowdfunding heeft de stichting de uitgave van het boekje “Sem over Semieten en antisemieten” kunnen realiseren.

De stichting heeft dit jaar wederom, naast gewone verkoop, een aantal boeken als presentexemplaar geschonken. Ondertussen blijven gewone bedrijfskosten (o.a. website en betalingsverkeer) doorgaan.

Dankzij de crowdfunding sluit de Stichting dit jaar de boeken met een mooi positief saldo.

Het doel van de Stichting blijft om de dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische godsdiensten gestalte te geven en te bevorderen dat geloofsgroepen met elkaar in gesprek blijven. Daar waar mogelijk zal de Stichting dit doen door op verzoek van derden lezingen te geven, mee te denken en adviezen te geven in het bevorderen en instandhouden van vrede en begrip voor elkaars gedachtegoed.

Het komende jaar zal de Stichting wederom de Gedenkdag van het Hamza Kailani Forum vormgeven, dat zal plaatsvinden 8 november 2020 in Het Huis van Vrede in Almere.
___

Klik hier voor het Jaarverslag 2019.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *