De stichting/ANBI

De Stichting Trialoog, opgericht in het jaar 2000, heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – Jodendom, Christendom en Islam – te bevorderen; dit mede met het oog op de wereldvrede, die sterk afhankelijk is van de vrede tussen religies.

De Stichting probeert dit te bereiken door middel van lezingen en gastcolleges, cursussen en gespreksgroepen en het publiceren van boeken en lesmateriaal.

De Stichting heeft een bestuur, alsook een adviesraad van deskundigen uit de verschillende geloofstradities.

In het bestuur zitten momenteel:
Geerte Eshuis, voorzitter
Francien van Overbeeke, secretaris
Gertruus Wolters, penningmeester
Ruth Rozeboom
Ds. Corry Nicolay

In de adviesraad zitten momenteel:
Rabbijn Awraham Soetendorp
Rabbijn Dr. Tzvi Marx
– Mevr. MIrjam Ates-Snijdewind
Dr. Stella van de Wetering
Dr. Jan Peters s.j.
– Drs. J.R. Nienhuis, predikant

Dr. Francien van Overbeeke-Rippen is onderwijskundige en theologe. In 1998 promoveerde zij op de relatie Islam-Christendom. Daarvóór werkte zij met haar echtgenoot vijf jaren in Pakistan aan een onderwijsproject. Ten behoeve van dialoog en trialoog geeft zij lezingen, gastcolleges en cursussen, houdt gespreksgroepen, schrijft boeken en vervaardigt lesmateriaal.

anbi

ANBI

trialoog2017

Inkomsten genereert de stichting via verkoop van boeken, giften en het geven van lezingen.

Het afgelopen jaar is er minder geld binnengekomen doordat er geen lezingen zijn geweest. Hierdoor zijn er ook niet veel boeken verkocht.

Aangezien de stichting dit jaar minder presentexemplaren van boeken heeft geschonken zijn de kosten beperkt gebleven. Maar door de standaard bedrijfskosten (website en betalingsverkeer) en doordat een deel van de Intra-prijs van vorig jaar besteed is aan een project van jongeren in Amsterdam, sluit de Stichting het boekjaar negatief af.

Af en toe zullen nog presentexemplaren worden geschonken aan organisaties wanneer zij de boeken kunnen gebruiken om de boodschap verder uit te dragen en de dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische godsdiensten gestalte te geven – wat het doel is van de Stichting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *