De stichting/ANBI

De Stichting Trialoog, opgericht in het jaar 2000, heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – Jodendom, Christendom en Islam – te bevorderen; dit mede met het oog op de wereldvrede, die sterk afhankelijk is van de vrede tussen religies.

De Stichting probeert dit te bereiken door middel van lezingen en gastcolleges, cursussen en gespreksgroepen en het publiceren van boeken en lesmateriaal.

De Stichting heeft een bestuur, alsook een adviesraad van deskundigen uit de verschillende geloofstradities.

In het bestuur zitten momenteel:
Ruth Rozeboom, voorzitter
Francien van Overbeeke, secretaris
Gertruus Wolters, penningmeester
Geerte Eshuis
vacant

In de adviesraad zitten momenteel:
Rabbijn Awraham Soetendorp
Rabbijn Dr. Tzvi Marx
– Mevr. MIrjam Ates-Snijdewind
Dr. Stella van de Wetering
Dr. Jan Peters s.j.
– Drs. J.R. Nienhuis, predikant

Bestuur en leden van de Raad van Advies krijgen geen beloning voor hun taak binnen de Stichting. Alleen ingediende onkosten die door hen gemaakt zijn worden vergoed.

Dr. Francien van Overbeeke-Rippen is onderwijskundige en theologe. In 1998 promoveerde zij op de relatie Islam-Christendom. Daarvóór werkte zij met haar echtgenoot vijf jaren in Pakistan aan een onderwijsproject. Ten behoeve van dialoog en trialoog geeft zij lezingen, gastcolleges en cursussen, houdt gespreksgroepen, schrijft boeken en vervaardigt lesmateriaal.

anbi

ANBI

Resultaten van Stichting Trialoog 2020

Netto omzet: € 30,-
Kosten omzet en projecten: € 11,40
Omzet: € 18,60
Algemene bedrijfskosten: € 705,09
____
Bedrijfsresultaat: – € 686,49


De stichting heeft in 2020 amper omzet gehad. De normale kosten (website en betalingsverkeer) zijn wel normaal doorgegaan, waardoor het jaarresultaat negatief uitvalt.

Ondanks de geringe inkomsten bleef de stichting waar nodig, ter ondersteuning van de doelstellingen, boeken als presentexemplaar te schenken.

Het doel blijft om de dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische godsdiensten gestalte te geven en te bevorderen dat geloofsgroepen met elkaar in gesprek blijven. Daar waar mogelijk zal dit gebeuren door op verzoek van derden lezingen te geven (met inachtneming van de Coronamaatregelen), mee te denken en adviezen te geven in het bevorderen en in stand houden van vrede en begrip voor elkaars gedachtegoed.

In 2020 heeft het Hamza Kailani Forum in Het Huis van Vrede in Almere i.v.m. de Corona niet plaats kunnen vinden. We hopen dat dit begin november 2021 wel weer mogelijk is. Hieraan zal dan weer deelgenomen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *