Publicaties

francien1Ibrahiem en Abraham – Koran en Bijbel verteld voor kinderen
De overweging voor het schrijven van dit boekje in het jaar 2000 is geweest dat, hoewel het daaraan voorafgaande proefschrift van dr. Francien van Overbeeke-Rippen natuurlijk wetenschappelijk verantwoord moest zijn, het ‘verhaal’ ook voor kinderen begrijpelijk moet blijven.
Het boek bevat veertig verhalen die zowel in de Tenach en de Bijbel als in de Koran staan. Ibrahiem en Abraham bleek aan te slaan, ook buiten het onderwijs, en kortgeleden verscheen zelfs al de vierde druk van het boek! Nog steeds trekt het de aandacht van mensen en kinderen die toch meer willen weten over hoe het precies begon. Vertellen Bijbel en Koran hetzelfde of soms toch niet? En waar staat dat dan?
Je kunt het opzoeken, want het staat vermeld in de kantlijn. En achterin staan methoden om met elkaar in gesprek te gaan, opgesteld door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.

Prijs, exclusief verzendkosten: € 10.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

kleinboekjeAbraham and Ibrahim
Niet alleen in Nederland zijn gelovigen geïnteresseerd in de verhalen rond aartsvader Abraham/Ibrahiem, ook in Amerika was er behoefte aan. Stichting Trialoog stuurde daarom een Engelstalige manuscript naar de Presbyterian Church of America, dat daarop in 2006, met eigen lesmethoden, werd uitgegeven. De Stichting bestelde er zelf weer een flink aantal exemplaren van om ze van hieruit aan Engelssprekenden mee te kunnen geven.

Prijs exclusief verzendkosten: € 10.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

On-line
Stichting Trialoog heeft nu ook de betreffende pdf uit Amerika gekregen. En omdat de doelstelling van de Stichting is om ‘de dialoog en trialoog tussen de drie Abrahamitische geloofsgroepen te bevorderen’, is deze pdf gratis online gezet op de pagina English van deze site, zodat het Abrahamverhaal over grenzen heen gelezen kan worden.

overenweer2Over en Weer
Begrijp je iets niet van de Islam, van het Christendom of het Jodendom? Je bent niet de enige! Heel vaak worden dezelfde vragen gesteld. Zo vaak, dat het de moeite waard was om de belangrijkste 25 vragen te bundelen. Op de rechterbladzijde van het boekje staan de vragen en antwoorden afgedrukt, op de linkerbladzijde de teksten uit de drie heilige boeken waarmee je de antwoorden kunt vergelijken. Voor jezelf en voor je gesprekskring.

Prijs exclusief verzendkosten € 5.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

woordzoektWOORD ZOEKT WOORD – Joden, Christen en Moslims in gesprek over teksten en tradities
Ruth Rozeboom, Francien van Overbeeke-Rippen en Karen Ghonem, drie vrouwen van resp. de joodse, christelijke en islamitische religie, wisselden informatie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de overeenkomsten en verschillen die zij in hun bronnen tegenkwamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de multiculturele samenleving in Nederland. In ‘Woord zoekt Woord’ hebben zij teksten uit de Tenach, de Bijbel en de Koran over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en in kolommen naast elkaar geplaatst. Ieder heeft vervolgens het geloofsleven in de eigen religie beschreven en tenslotte hebben zij in dialoog en trialoog zich ook aan actuele en netelige vragen aan elkaar gewaagd.
Positieve recensies over het boek verschenen in Stad Amersfoort (kerkpagina), De Nieuwe Moskee, Reflectie (Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit), Volzin, Trouw, Ald Mar Krigel (Erasmusmagazijn), Frontier, Chapeau! en van de hand van Prof.Dr. Anton Wessels.

Prijs exclusief verzendkosten € 15.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

Film ‘The Imam and the Pastor’ met ondertiteling in het Nederlands
In Engeland is enige tijd geleden door Initiatives of Change een film getiteld ‘The Imam and the Pastor’ gemaakt en op DVD verschenen, waarna met medewerking van Stichting Trialoog ook een Nederlandse ondertiteling gerealiseerd is. Deze DVD kan bij de Stichting gehuurd worden.

De film duurt 40 minuten en gaat over een verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria, ieder onder aanvoering van zijn eigen geestelijke leider.

Vervolg
Inmiddels is bekend geworden dat de reacties op de film zo positief zijn, dat de imam en de pastor met hun film en hun boodschap de wereld ingetrokken zijn. Ze zijn al twee keer in Kenia geweest na verkiezingsgeweld in het begin van 2008. Daarna gingen de mannen naar het westen van Canada om te werken met verschillende etnische groepen in zeven steden. Hun voorbeeld bracht een imam aldaar ertoe om vanuit Calgary een zes maanden lange ‘wandeling’ te ondernemen dwars door Canada om moslims en christenen te werven voor de strijd tegen het geweld.

In april en mei van 2008 waren de premières van de film in het Frans en Duits in respectievelijk Genève, Parijs en Berlijn. In het Duits en Italiaans werd de film op de Zwitserse televisie getoond.

In het najaar vlogen de twee naar Australië voor een tournee van drie weken. Zowel in een interview op de landelijke televisie daar als in vele toespraken legden zij uit wat hun motivatie is. ‘Ook al zijn we het niet volkomen eens op het gebied van ons geloof, we zijn kinderen van Abraham en zonen van Adam en als zodanig zijn we elkaar als medemensen iets verplicht.

Het grootste probleem is onwetendheid’, zeggen ze.

Op de terugweg van Australië bezochten ze Cyprus, waar ze spraken voor het jaarlijks ‘World Prayer for Peace’, georganiseerd door de RK St.Egidio gemeenschap en de Grieks-orthodoxe kerk.

De verhoudingen tussen de twee groepen in Nigeria blijven gespannen. Het interreligieus bemiddelingscentrum in Kaduna staat aldoor klaar om, zodra er ergens een etnisch-religieus conflict uitbreekt, team van imams en dominees te sturen die getraind zijn door de imam en de pastor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *