Publicaties

cover SEM_v4aSEM over Semieten en antisemieten
Woorden als Semieten, en ook antisemieten dragen sindsdien dus een persoonsnaam in zich mee, van de oudvaders van destijds en ook van de latere Semitische aartsvader Abraham.

Met zijn drie vrouwen, Sara, Hagar en Ketura en hun gezinnen zijn zij allen gezegende kinderen van God, de Enige, de Eeuwige, die ook aan al deze familieleden zijn Openbaringswoorden heeft gegeven.
Het verhaal van Sem heeft nog steeds een vervolg en bevat nog steeds de Goddelijke Openbaringswoorden. Op menselijk niveau wordt telkens weer getracht daar een nadere invulling aan te geven – met alle verschillen en geschillen van dien. Maar het uiteindelijke oordeel, zo heeft de Allerhoogste meegegeven, zal ooit bij Hem zijn.
Dit boek wordt uitgegeven door Stichting Trialoog, in 2000 opgericht ter bevordering van de dialoog en trialoog tussen Abrahams geloofsgroepen – joden, christenen en moslims – om met elkaar te streven naar een wereldvrede.

De prijs van het boek is € 10,- + verzendkosten; het boek is te bestellen bij Stichting Trialoog, Bruggensingel Zuid 165, 3823 BJ Amersfoort, e-mail janfran@planet.nl, en te betalen op rekening NL18  INGB 0008 6487 98 van de Stichting.

Ontvangen reacties:
– “Het is het soort boek waar we echt behoefte aan hebben.”
– “Allereerst gecomplimenteerd met jouw zoektocht naar Sem, zijn broers en alle nageslachten. Ik vind het uitermate boeiend.”
– “Leerzaam!”
– “Ik heb er enorm van genoten. De manier waarop je Sem laat vertellen, en dan de vele geschiedenis daarbij, zeer boeiend!”

Het is een leesboek én studieboek ineen. Dank!’

___

woordzoektWOORD ZOEKT WOORD – Joden, Christen en Moslims in gesprek over teksten en tradities
Ruth Rozeboom, Francien van Overbeeke-Rippen en Karen Ghonem, drie vrouwen van resp. de joodse, christelijke en islamitische religie, wisselden informatie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de overeenkomsten en verschillen die zij in hun bronnen tegenkwamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de multiculturele samenleving in Nederland. In ‘Woord zoekt Woord’ hebben zij teksten uit de Tenach, de Bijbel en de Koran over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en in kolommen naast elkaar geplaatst. Ieder heeft vervolgens het geloofsleven in de eigen religie beschreven en tenslotte hebben zij in dialoog en trialoog zich ook aan actuele en netelige vragen aan elkaar gewaagd.
Positieve recensies over het boek verschenen in Stad Amersfoort (kerkpagina), De Nieuwe Moskee, Reflectie (Tijdschrift voor Religie en Spiritualiteit), Volzin, Trouw, Ald Mar Krigel (Erasmusmagazijn), Frontier, Chapeau! en van de hand van Prof.Dr. Anton Wessels.

Prijs exclusief verzendkosten € 15.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

Ontvangen reacties:
– “Het zou ook leuk zijn voor de studenten van de master Building Interreligious relations in Leuven. Dan gebruik ik ze in de les.”
___

RebbeDe Rebbe Ontmoet 
Bijzondere vredesmomenten gememoreerd door rabbijn Awraham Soetendorp

Met een inleidend woord van dr. Ineke Bakker, secretaris van de Raad van Kerken Nederland.

Eindredactie: dr. Francien van Overbeeke-Rippen.
Verschenen: 2010.

___

overenweer2Over en Weer
Begrijp je iets niet van de Islam, van het Christendom of het Jodendom? Je bent niet de enige! Heel vaak worden dezelfde vragen gesteld. Zo vaak, dat het de moeite waard was om de belangrijkste 25 vragen te bundelen. Op de rechterbladzijde van het boekje staan de vragen en antwoorden afgedrukt, op de linkerbladzijde de teksten uit de drie heilige boeken waarmee je de antwoorden kunt vergelijken. Voor jezelf en voor je gesprekskring.

Prijs exclusief verzendkosten € 5.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.
___

abrahanAbraham and Ibrahim
Niet alleen in Nederland zijn gelovigen geïnteresseerd in de verhalen rond aartsvader Abraham/Ibrahiem, ook in Amerika was er behoefte aan. Stichting Trialoog stuurde daarom een Engelstalige manuscript naar de Presbyterian Church of America, dat daarop in 2006, met eigen lesmethoden, werd uitgegeven. De Stichting bestelde er zelf weer een flink aantal exemplaren van om ze van hieruit aan Engelssprekenden mee te kunnen geven.

Prijs exclusief verzendkosten: € 10.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.
___

francien1Ibrahiem en Abraham – Koran en Bijbel verteld voor kinderen
De overweging voor het schrijven van dit boekje in het jaar 2000 is geweest dat, hoewel het daaraan voorafgaande proefschrift van dr. Francien van Overbeeke-Rippen natuurlijk wetenschappelijk verantwoord moest zijn, het ‘verhaal’ ook voor kinderen begrijpelijk moet blijven.
Het boek bevat veertig verhalen die zowel in de Tenach en de Bijbel als in de Koran staan. Ibrahiem en Abraham bleek aan te slaan, ook buiten het onderwijs, en kortgeleden verscheen zelfs al de vierde druk van het boek! Nog steeds trekt het de aandacht van mensen en kinderen die toch meer willen weten over hoe het precies begon. Vertellen Bijbel en Koran hetzelfde of soms toch niet? En waar staat dat dan?
Je kunt het opzoeken, want het staat vermeld in de kantlijn. En achterin staan methoden om met elkaar in gesprek te gaan, opgesteld door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum.
Prijs, exclusief verzendkosten: € 10.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.
___

Abraham und Ibrahim – Nacherzählungen aus der Bibel und dem Koran (nicht nur) für Kinder

In 2016 was Stichting Trialoog de winnaar van de INTRA projectprijs. Het contact met INTRA leidde ertoe dat het boek ‘Ibrahiem en Abraham’ door Stichting Trialoog ook vertaald werd in het Duits. Het staat nu online te lezen op de INTRA-website. Klik hier om deze vertaling te lezen.

___

Film ‘The Imam and the Pastor’ met ondertiteling in het Nederlands
In Engeland is enige tijd geleden door Initiatives of Change een film getiteld ‘The Imam and the Pastor’ gemaakt en op DVD verschenen, waarna met medewerking van Stichting Trialoog ook een Nederlandse ondertiteling gerealiseerd is. Deze DVD kan bij de Stichting gehuurd worden.

De film duurt 40 minuten en gaat over een verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria, ieder onder aanvoering van zijn eigen geestelijke leider.

Vervolg
Inmiddels is bekend geworden dat de reacties op de film zo positief zijn, dat de imam en de pastor met hun film en hun boodschap de wereld ingetrokken zijn. Ze zijn al twee keer in Kenia geweest na verkiezingsgeweld in het begin van 2008. Daarna gingen de mannen naar het westen van Canada om te werken met verschillende etnische groepen in zeven steden. Hun voorbeeld bracht een imam aldaar ertoe om vanuit Calgary een zes maanden lange ‘wandeling’ te ondernemen dwars door Canada om moslims en christenen te werven voor de strijd tegen het geweld.

In april en mei van 2008 waren de premières van de film in het Frans en Duits in respectievelijk Genève, Parijs en Berlijn. In het Duits en Italiaans werd de film op de Zwitserse televisie getoond.

In het najaar vlogen de twee naar Australië voor een tournee van drie weken. Zowel in een interview op de landelijke televisie daar als in vele toespraken legden zij uit wat hun motivatie is. ‘Ook al zijn we het niet volkomen eens op het gebied van ons geloof, we zijn kinderen van Abraham en zonen van Adam en als zodanig zijn we elkaar als medemensen iets verplicht.

Het grootste probleem is onwetendheid’, zeggen ze.

Op de terugweg van Australië bezochten ze Cyprus, waar ze spraken voor het jaarlijks ‘World Prayer for Peace’, georganiseerd door de RK St.Egidio gemeenschap en de Grieks-orthodoxe kerk.

De verhoudingen tussen de twee groepen in Nigeria blijven gespannen. Het interreligieus bemiddelingscentrum in Kaduna staat aldoor klaar om, zodra er ergens een etnisch-religieus conflict uitbreekt, team van imams en dominees te sturen die getraind zijn door de imam en de pastor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *