SEM over Semieten en antisemieten

cover SEM_v4aHet verhaal wordt verteld door Sem, zoon van Noach, met als doel het besef levend te houden, dat uit het gezin van zijn vader Noach na de zondvloed voor een groot deel ook de nakomelingen van hemzelf, Sem, zijn geboren – Semieten dus.

Woorden als Semieten, en ook antisemieten dragen sindsdien dus een persoonsnaam in zich mee, van de oudvaders van destijds en ook van de latere Semitische aartsvader Abraham.

Met zijn drie vrouwen, Sara, Hagar en Ketura en hun gezinnen zijn zij allen gezegende kinderen van God, de Enige, de Eeuwige, die ook aan al deze familieleden zijn Openbaringswoorden heeft gegeven.

Het verhaal van Sem heeft nog steeds een vervolg en bevat nog steeds de Goddelijke Openbaringswoorden. Op menselijk niveau wordt telkens weer getracht daar een nadere invulling aan te geven – met alle verschillen en geschillen van dien. Maar het uiteindelijke oordeel, zo heeft de Allerhoogste meegegeven, zal ooit bij Hem zijn.

Dit boek wordt uitgegeven door Stichting Trialoog, in 2000 opgericht ter bevordering van de dialoog en trialoog tussen Abrahams geloofsgroepen – joden, christenen en moslims – om met elkaar te streven naar een wereldvrede.

De prijs van het boek is € 10,- + verzendkosten; het boek is te bestellen bij Stichting Trialoog, Bruggensingel Zuid 165, 3823 BJ Amersfoort, e-mail janfran@planet.nl, en te betalen op rekening NL18  INGB 0008 6487 98 van de Stichting.