Hamza Kailani Forum – 3 november 2019

HamzaNa het overlijden van Hamza Zeid Kailani (14-9-2017) zijn we in 2018 van start gegaan om rond zijn geboortedag een bijeenkomst te organiseren om in zijn geest zijn werk voor verbinding en vrede een vervolg te kunnen geven.

Vorig jaar stond de bijeenkomst, met sprekers als rabbijn Awraham Soetendorp, dominee Ari van Buuren en imam Abdulwahid van Bommel, vooral in het teken van Hamza zelf, maar dit jaar gaan we praktisch aan de slag met het onderwerp Onderwijs en opvoeden tot Vrede.

Hoe kunnen we juist bij de jeugd al de zaadjes planten voor een samenleven in harmonie en respect? Moet de jeugd daartoe uitgerust worden met nieuwe vakken; nieuwe skills? Wat is er op dit gebied al gaande? Is dit inpasbaar in het huidige onderwijssysteem, of vraagt het om nieuwe vormen? Is er in het huidige onderwijs genoeg aandacht voor?

Allemaal vragen waarover we met elkaar in gesprek willen gaan. We hebben al enige sprekers en initiatieven op dit terrein bereid gevonden 3 november een bijdrage te leveren en we hopen op uw komst! Stuur deze informatie overigens gerust door naar andere mogelijk-geïnteresseerden. We willen m.n. ook veel mensen in deze middag betrekken die zelf in het onderwijs werkzaam zijn!

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zondag 3 november a.s. in het Huis van Vrede in Almere van ca. 14.00-1700 (ontvangst vanaf 13.30). Wilt u op de hoogte blijven of u alvast vooraf aanmelden dan kunt u altijd mailen naar KailaniForum@gmail.com.

Noteer in ieder geval de datum vast in uw agenda. Verdere informatie volgt dan in september. We heten u graag van harte welkom!

Namens de organisatoren,

Alaeddine Touhami
Francien van Overbeeke-Rippen
Ruth Rozeboom