Even voorstellen: Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind

mirjamatesDoor het overlijden van Adviesraadslid Hamza Zeid Kailani ontstond er een vacature in de Adviesraad van Stichting Trialoog. Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind is bereid gevonden Hamza’s functie over te nemen.

Mevrouw Mirjam H.J.C. Ates-Snijdewind, Zoeterwoude, moslim (voorheen R.K.), was van 2002-2014 wethouder namens het CDA en eerste loco-burgemeester van Zoeterwoude.

Naast vele bijkomende bestuurlijke en publieke functies is zij ook voorzitter van Religies voor Vrede Nederland (WCRP) (deel uitmakend van de wereldwijde organisatie Religions for Peace, NGO bij de UN), en namens WCRP afgevaardigde naar New York, na de aanslagen van 11 september 2001, naar de conferentie ‘Rejecting Terrorism, Promoting Peace with Justice: Religions Respond’, oktober 2001.

Van 2008-2012 was zij voorzitter Bijzondere Leerstoel Religie en Ontwikkeling aan het Institute of Social Studies te Den Haag.