Interview Francien van Overbeeke-Rippen

interview67Het blad Stad Amersfoort heeft vorige week onder het thema ‘Bruggenbouwers’ een interview geplaatst met Francien van Overbeeke-Rippen. Hieronder de tekst van dit interview.

“Ik ben een gevorderde senior, die nog volop actief is. Met name de interreligieuze dialoog tussen jodendom, christendom en islam houdt mij bezig. Deze drie soorten Abrahamskinderen hebben elk hun heilige Boek – Tenach, Bijbel en Koran – als bron waaruit zij willen putten en leven. De boodschappen die daarin vermeld staan van Abrahams God lijken op elkaar en vullen elkaar soms ook aan. Er staan voldoende overeenkomsten in om te begrijpen en met elkaar te bespreken waar het in het geloofsleven om gaat. Deze dialoog, of beter trialoog, wordt op heel wat plaatsen gevoerd – lokaal, binnenslands en ook over landsgrenzen heen.

Vaak lopen gesprekken uit op een woordenwisseling over ‘de waarheid’ en wie die waarheid heeft. Totdat we ons realiseren dat de zuivere Waarheid te groots is voor één enkele geloofsgroep; omdat die Waarheid alles en iedereen overstijgt. Ieder schepsel heeft daarvan een goddelijke vonk meegekregen. Zo’n vonk wordt soms heel diep gevoeld, ligt soms te smeulen. Soms kan hij aangewakkerd worden en zelfs anderen aansteken, of  soms ineens als een lopend vuur voorop gaan, zoals een fakkel bij de Olympische Spelen of – dichter bij huis blijvend – als een kruis bijThe Passion in Amersfoort, die mensen massaal op de been brengt.

Zo’n interreligieus vuur brandend houden, dat is mijn passie. Omdat mensen elkaar soms ook weer in dit soort dingen herkennen. Het leven lijkt dan ineens een dimensie méér te krijgen.  Knelpunten die je vaak ervaart, raken dan op de achtergrond. Niet dat ze er niet meer zijn, maar ze overbruggen wel voor een moment de verschillen die mensen van elkaar gescheiden houden; zoals  het door elkaar halen van goddelijke opdrachten die je in je heilige Bron vindt, en menselijke opdrachten die uit je cultuur voortkomen. Maar tegelijkertijd motiveert dit mij juist om er  mooie gesprekspunten van te maken: goed luisteren naar elkaar levert soms herkenning op en creëert respect voor elkaars standpunten. Vanwege het belangrijkste element daarin: het liefhebben van de ene God boven alles en  je naaste als jezelf. Omwille van de vrede.”