Film ‘The Imam and the Pastor’ met ondertiteling in het Nederlands

imamIn Engeland is enige tijd geleden door Initiatives of Change een film getiteld ‘The Imam and the Pastor’ gemaakt en op DVD verschenen, waarna met medewerking van Stichting Trialoog ook een Nederlandse ondertiteling gerealiseerd is. Deze DVD kan bij de Stichting gehuurd worden.

De film duurt 40 minuten en gaat over een verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria, ieder onder aanvoering van zijn eigen geestelijke leider.

Vervolg
Inmiddels is bekend geworden dat de reacties op de film zo positief zijn, dat de imam en de pastor met hun film en hun boodschap de wereld ingetrokken zijn. Ze zijn al twee keer in Kenia geweest na verkiezingsgeweld in het begin van 2008. Daarna gingen de mannen naar het westen van Canada om te werken met verschillende etnische groepen in zeven steden. Hun voorbeeld bracht een imam aldaar ertoe om vanuit Calgary een zes maanden lange ‘wandeling’ te ondernemen dwars door Canada om moslims en christenen te werven voor de strijd tegen het geweld.

In april en mei van 2008 waren de premières van de film in het Frans en Duits in respectievelijk Genève, Parijs en Berlijn. In het Duits en Italiaans werd de film op de Zwitserse televisie getoond.

In het najaar vlogen de twee naar Australië voor een tournee van drie weken. Zowel in een interview op de landelijke televisie daar als in vele toespraken legden zij uit wat hun motivatie is. ‘Ook al zijn we het niet volkomen eens op het gebied van ons geloof, we zijn kinderen van Abraham en zonen van Adam en als zodanig zijn we elkaar als medemensen iets verplicht.

Het grootste probleem is onwetendheid’, zeggen ze.

Op de terugweg van Australië bezochten ze Cyprus, waar ze spraken voor het jaarlijks ‘World Prayer for Peace’, georganiseerd door de RK St.Egidio gemeenschap en de Grieks-orthodoxe kerk.

De verhoudingen tussen de twee groepen in Nigeria blijven gespannen. Het interreligieus bemiddelingscentrum in Kaduna staat aldoor klaar om, zodra er ergens een etnisch-religieus conflict uitbreekt, team van imams en dominees te sturen die getraind zijn door de imam en de pastor.