Ontbinding Stichting Trialoog

trialoog3Het bestuur van Stichting Trialoog heeft in de Najaarsvergadering van 17 november 2021 besloten de Stichting, opgericht op 16 mei van het jaar 2000, op te heffen. Dit besluit is genomen omdat de Stichting zelf geen activiteiten meer kan verrichten om haar doelstelling (t.w. de bevordering van de interreligieuze dialoog/trialoog tussen de Abrahamitische godsdiensten) te realiseren.

Het bestuur heeft in deze vergadering de penningmeester, Gertruus Wolters, gemachtigd om als vereffenaar op te treden en de verplichtingen van Stichting Trialoog op een zorgvuldige wijze af te wikkelen, waarna resterende baten van de Stichting overgemaakt zullen worden aan het Huis van Vrede in Almere, om de jaarlijkse herdenkingen van Imam Hamzae Zeid Kailani – rond zijn geboortedag, 3 november – vorm te kunnen geven.

Het op 17-11-2021 getekende ontbindingsbesluit is via deze link te lezen.

Bron: Stichting Trialoog