3 november: Hamza Kailani Forum in Almere

image1Op zondag 3 november a.s. wordt het Hamza Kailani Forum gehouden in Almere. Het onderwerp dit jaar is: Onderwijs en opvoeden tot Vrede.

Hoe kunnen we juist bij de jeugd al de zaadjes planten voor een samenleven in harmonie en respect? Moet de jeugd daartoe uitgerust worden met nieuwe vakken; nieuwe skills? Wat is er op dit gebied al gaande? Is dit inpasbaar in het huidige onderwijssysteem, of vraagt het om nieuwe vormen? Is er in het huidige onderwijs genoeg aandacht voor? Lees verder