SEM over Semieten en antisemieten

cover SEM_v4aHet verhaal wordt verteld door Sem, zoon van Noach, met als doel het besef levend te houden, dat uit het gezin van zijn vader Noach na de zondvloed voor een groot deel ook de nakomelingen van hemzelf, Sem, zijn geboren – Semieten dus.

Woorden als Semieten, en ook antisemieten dragen sindsdien dus een persoonsnaam in zich mee, van de oudvaders van destijds en ook van de latere Semitische aartsvader Abraham.

Met zijn drie vrouwen, Sara, Hagar en Ketura en hun gezinnen zijn zij allen gezegende kinderen van God, de Enige, de Eeuwige, die ook aan al deze familieleden zijn Openbaringswoorden heeft gegeven.

Lees verder