Recensie van ‘Abraham – onze vader’ van Walter Vogels

abrahamEen van de religieuze figuren die sinds eeuwen hun stempel hebben nagelaten is Abraham. Jodendom, christendom en islam doen alle drie een beroep op dezelfde Abraham, die zij ‘onze vader’ noemen. Dan wil dat zeggen dat zij elkaar als zusters erkennen en dus tot dezelfde grote familie behoren. Toch heeft elk haar eigen verhaal op grond van de eigen bron – Bijbel en Koran –  en een eigen interpretatie.

Door: Francien van Overbeeke-Rippen

De levensweg van Abraham neemt de vorm aan van een spirituele pelgrimstocht. In de Bijbel, met name het boek Genesis, is de sleuteltekst, zijn roeping door God, een brug tussen wat voorafging – zijn geboorte en zijn huwelijk met Sara die onvruchtbaar is –  en wat volgt: Gods belofte van een persoonlijke zegening, nakomelingen en een nieuw land voor hen: Kanaän. Maar als er hongersnood uitbreekt trekt Abraham met al zijn bezit verder, naar Egypte. Bang  dat de farao hem zal doden om Sara, een schoonheid, moet zij daar zeggen dat zij zijn zuster is. Hetzelfde herhaalt zich later bij koning Abimelek van de stad Gerar, waar Abraham wil gaan wonen. Maar God komt in  beide voorvallen tussenbeide. Abimelek schrikt en stuurt Abraham en Sara weg met geschenken, waaronder de slavin (of dochter van de koning?) Hagar.

Lees verder