Welkom!

traiWelkom op de website van Stichting Trialoog!

Trialoog voelt zich betrokken bij instellingen die streven naar vrede tussen de volkeren via interreligieuze contacten, zoals Interreligieus Beraad, Vrouwen voor Vrede, World Conference on Religions for Peace (Religies voor Vrede), Initiatives of Change, Stichting Interreligieuze Dialoog, Platform INS, Interreligieuzewerkplaats.nl, Stichting Kerk en Wereld en Museumpark Orientalis, Heiliglandstichting (zie afbeelding bovenaan deze site).

Er valt op dit gebied nog heel wat te doen in de wereld, want…

Geen vrede op de wereld zonder vrede tussen de religies en geen vrede tussen de religies zonder dialoog
(Hans Küng)

Lees dus vooral verder op deze website!

Woord Zoekt Woord

Via de link hieronder vindt u een pagina uit het boek Woord Zoekt Woord. Aan de linkerkant is de tekst uit de Bijbel opgenomen, aan de rechterkant ziet u de vergelijkbare tekst uit de Koran. Zo is het eerste deel van het boek samengesteld.

Downloaden: Abraham.

Leestip: ‘In gesprek met de vreemde ander’

VremdeZo af en toe verschijnen er boeken, die we graag onder de aandacht brengen van de bezoekers van deze website. Recent is verschenen het boek ‘In gesprek met de vreemde ander’. 

De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook. Geen ontmoeting zonder wederzijds leren: de ene die spreekt en de ander die anders antwoordt.

Dit geldt ook voor het gesprek met de levensbeschouwelijke ander, die als vreemde ander steeds verrast en uitdaagt. Geen schoorvoetende dialoog: zonder toegeeflijkheid, zonder diplomatie, zonder geweld. Vanuit Levinas’ denken over het zelf en de ander zet dit boek de bakens uit voor intermenselijke en interreligieuze gastvrijheid.

Auteur is Levinasonderzoeker Roger Burggraeve (KU Leuven), die zich als christen ook laat bevragen door de joods geïnspireerde visie op het gelaat van de ander als ‘à-Dieu’. Zo brengt het boek de interreligieuze dialoog in praktijk.

Voor meer informatie: klik hier.

Bron: Halewijn.info

Film ‘The Imam and the Pastor’ met ondertiteling in het Nederlands

imamIn Engeland is enige tijd geleden door Initiatives of Change een film getiteld ‘The Imam and the Pastor’ gemaakt en op DVD verschenen, waarna met medewerking van Stichting Trialoog ook een Nederlandse ondertiteling gerealiseerd is. Deze DVD kan bij de Stichting gehuurd worden.

De film duurt 40 minuten en gaat over een verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria, ieder onder aanvoering van zijn eigen geestelijke leider.

Vervolg
Inmiddels is bekend geworden dat de reacties op de film zo positief zijn, dat de imam en de pastor met hun film en hun boodschap de wereld ingetrokken zijn. Ze zijn al twee keer in Kenia geweest na verkiezingsgeweld in het begin van 2008. Daarna gingen de mannen naar het westen van Canada om te werken met verschillende etnische groepen in zeven steden. Hun voorbeeld bracht een imam aldaar ertoe om vanuit Calgary een zes maanden lange ‘wandeling’ te ondernemen dwars door Canada om moslims en christenen te werven voor de strijd tegen het geweld.

Lees verder

Recensie van ‘Abraham – onze vader’ van Walter Vogels

abrahamEen van de religieuze figuren die sinds eeuwen hun stempel hebben nagelaten is Abraham. Jodendom, christendom en islam doen alle drie een beroep op dezelfde Abraham, die zij ‘onze vader’ noemen. Dan wil dat zeggen dat zij elkaar als zusters erkennen en dus tot dezelfde grote familie behoren. Toch heeft elk haar eigen verhaal op grond van de eigen bron – Bijbel en Koran –  en een eigen interpretatie.

Door: Francien van Overbeeke-Rippen

De levensweg van Abraham neemt de vorm aan van een spirituele pelgrimstocht. In de Bijbel, met name het boek Genesis, is de sleuteltekst, zijn roeping door God, een brug tussen wat voorafging – zijn geboorte en zijn huwelijk met Sara die onvruchtbaar is –  en wat volgt: Gods belofte van een persoonlijke zegening, nakomelingen en een nieuw land voor hen: Kanaän. Maar als er hongersnood uitbreekt trekt Abraham met al zijn bezit verder, naar Egypte. Bang  dat de farao hem zal doden om Sara, een schoonheid, moet zij daar zeggen dat zij zijn zuster is. Hetzelfde herhaalt zich later bij koning Abimelek van de stad Gerar, waar Abraham wil gaan wonen. Maar God komt in  beide voorvallen tussenbeide. Abimelek schrikt en stuurt Abraham en Sara weg met geschenken, waaronder de slavin (of dochter van de koning?) Hagar.

Lees verder

Pdf ‘Abraham and Ibrahim’ nu online beschikbaar

abrahanNiet alleen in Nederland zijn gelovigen geïnteresseerd in de verhalen rond aartsvader Abraham/Ibrahiem, ook in Amerika was er behoefte aan. Stichting Trialoog stuurde daarom een Engelstalige manuscript naar de Presbyterian Church of America, dat daarop in 2006, met eigen lesmethoden, werd uitgegeven. De Stichting bestelde er zelf weer een flink aantal exemplaren van om ze van hieruit aan Engelssprekenden mee te kunnen geven.

Prijs exclusief verzendkosten: € 10.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

Stichting Trialoog heeft nu ook de pdf uit Amerika gekregen. En omdat de doelstelling van de Stichting is om ‘de dialoog en trialoog tussen de drie Abrahamitische geloofsgroepen te bevorderen’, is deze pdf gratis online gezet op de pagina English van deze site, zodat het Abrahamverhaal over grenzen heen gelezen kan worden.

Recensie van ‘Flexibel geloven – zingeving voorbij de grenzen van religies’

friedaOp onze website plaatsen en recenseren we af en toe nieuwe boeken die niet gepubliceerd zijn bij/door Stichting Trialoog maar elders zijn gepubliceerd. Vandaag een recensie van het boek ‘Flexibel geloven’ van Manuela Kalsky en Frieda Pruim. Francien van Overbeeke-Rippen schreef deze recensie.

In hun voorwoord geven de auteurs aan, dat er op religieus gebied in korte tijd veel is veranderd. Nederlanders hebben in groten getale afscheid genomen van het geloof ‘van toen’. Ze willen zich niet meer binden aan vaste gemeenschappen en al helemaal niet aan religieuze instituten. Desondanks noemt zestig procent van de bevolking zich ‘gelovig’ – maar dan wel op een eigen manier. Een deel van hen – in dit boek ‘flexibel gelovigen’ genoemd – combineert elementen uit verschillende levensbeschouwelijke tradities met elkaar, een ander deel is in de loop van het leven naar een andere religie overgegaan. Er is geen twijfel mogelijk, zeggen de auteurs: Nederland is in levensbeschouwelijk opzicht pluriform en onoverzichtelijk geworden. Het past niet meer in de geijkte kaders van ‘onze’ manier van denken. En dat geeft vaak onzekerheid. Eén remedie is daarom meer te weten te komen over de beweegredenen voor de hedendaagse levensbeschouwelijke keuzes van mensen. Daartoe hebben ze deskundigen die uit eigen ervaring spreken in beeld gebracht en in interviews hen daarnaar gevraagd. Deze interviews maken deel uit van een onderzoeksproject over multiple religious belonging, dat gedurende vier jaar door het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) en de Vrije Universiteit (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO) wordt uitgevoerd.

Lees verder