Hamza Kailani Forum – 3 november 2019

HamzaNa het overlijden van Hamza Zeid Kailani (14-9-2017) zijn we in 2018 van start gegaan om rond zijn geboortedag een bijeenkomst te organiseren om in zijn geest zijn werk voor verbinding en vrede een vervolg te kunnen geven.

Vorig jaar stond de bijeenkomst, met sprekers als rabbijn Awraham Soetendorp, dominee Ari van Buuren en imam Abdulwahid van Bommel, vooral in het teken van Hamza zelf, maar dit jaar gaan we praktisch aan de slag met het onderwerp Onderwijs en opvoeden tot Vrede. Lees verder

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

image1Van harte willen wij u uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Jaarlijks hopen we rond de geboortdag van Hamza een bijeenkomst te organiseren waarin we, in zijn geest, verder gaan met zijn werk van verbinding en vrede.

Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt, zullen we enerzijds stil staan bij de persoon van Hamza; zijn werk en zijn drijfveren. Anderzijds willen we deze dag samen op zoek gaan naar wat het forum zou kunnen betekenen: Hoe kan het Hamza Kailani Forum praktisch gaan bijdragen aan een Samenleven in Vrede? Er zullen sprekers zijn uit de 3 monotheïstische tradities (Jodendom, Christendom en Islam), maar er zal ook gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën en inzichten naar voren te brengen. Lees verder

Even voorstellen: Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind

mirjamatesDoor het overlijden van Adviesraadslid Hamza Zeid Kailani ontstond er een vacature in de Adviesraad van Stichting Trialoog. Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind is bereid gevonden Hamza’s functie over te nemen.

Mevrouw Mirjam H.J.C. Ates-Snijdewind, Zoeterwoude, moslim (voorheen R.K.), was van 2002-2014 wethouder namens het CDA en eerste loco-burgemeester van Zoeterwoude.

Naast vele bijkomende bestuurlijke en publieke functies is zij ook voorzitter van Religies voor Vrede Nederland (WCRP) (deel uitmakend van de wereldwijde organisatie Religions for Peace, NGO bij de UN), en namens WCRP afgevaardigde naar New York, na de aanslagen van 11 september 2001, naar de conferentie ‘Rejecting Terrorism, Promoting Peace with Justice: Religions Respond’, oktober 2001.

Van 2008-2012 was zij voorzitter Bijzondere Leerstoel Religie en Ontwikkeling aan het Institute of Social Studies te Den Haag.

Adviesraadslid Imam Hamza Zeid Kailani overleden

image1Op 14 september 2017 is Imam Hamza Zeid Kailani overleden, lid van de Adviesraad van Stichting Trialoog.

Sinds de oprichting van de Stichting in het jaar 2000 heeft Hamza de islamitische tak van de Stichting vertegenwoordigd. Regelmatig had Trialoog contact met hem over de leefwereld van de Islam. In het boek Woord Zoekt Woord van de Stichting schreef hij namens de moslims het Voorwoord.

Wij zullen zijn persoonlijkheid erg missen.

Op 20 september 2017 werd afscheid van Hamza genomen. Op indrukwekkende wijze
werden door de verschillende instellingen die tijdens zijn vijftigjarig verblijf in Nederland met hem samengewerkt hebben herinneringen naar voren gebracht uit deze periode.

Met dankbaarheid voor al het werk van deze Imam maakt Stichting Trialoog graag ruimte voor een compilatie van de gesproken woorden.

‘Ibrahiem en Abraham’ vertaald in Duits

Vorig jaar was Stichting Trialoog de winnaar van de INTRA projectprijs. Het contact met INTRA leidde ertoe dat het boek ‘Ibrahiem en Abraham’ door Stichting Trialoog ook vertaald werd in het Duits. Het staat nu online te lezen op de INTRA-website.

Ook op onze site heeft deze vertaling een plekje gekregen. Klik hier om deze vertaling te lezen.

Bron: Stichting Trialoog

Stichting Trialoog wint INTRA projectprijs

momoRecent werd bekend dat de Nederlandse Stichting Trialoog de INTRA projectprijs heeft gewonnen. Stichting Trialoog heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – jodendom, christendom en islam – te bevorderen. Een gesprek met de oprichtster en ‘het gezicht’ van de stichting, Francien van Overbeeke-Rippen.

Door: Greco Idema

Gefeliciteerd! De INTRA projectprijs… En 5000 euro!
“Dankjewel. INTRA is de afkortingsnaam van de Duitse Interreligiöse Arbeitstelle, die zich intensief bezig houdt met de interreligieuze dialoog. Jaarlijks looft zij een prijs uit voor het beste interreligieuze project dat het afgelopen jaar ingediend is op dat gebied. De INTRA Projekt Preis 2016 is naar Stichting Trialoog gegaan vanwege ons interreligieuze werk sinds de oprichting in 2000 en een nieuw plan dat voor uitvoering ingediend is. De prijs wordt op 18 september in Keulen uitgereikt.” Lees verder

Welkom!

traiWelkom op de website van Stichting Trialoog!

Trialoog voelt zich betrokken bij instellingen die streven naar vrede tussen de volkeren via interreligieuze contacten, zoals Interreligieus Beraad, Vrouwen voor Vrede, World Conference on Religions for Peace (Religies voor Vrede), Initiatives of Change, Stichting Interreligieuze Dialoog, Platform INS, Interreligieuzewerkplaats.nl, Stichting Kerk en Wereld en Museumpark Orientalis, Heiliglandstichting (zie afbeelding bovenaan deze site).

Er valt op dit gebied nog heel wat te doen in de wereld, want…

Geen vrede op de wereld zonder vrede tussen de religies en geen vrede tussen de religies zonder dialoog
(Hans Küng)

Lees dus vooral verder op deze website!

Woord Zoekt Woord

Via de link hieronder vindt u een pagina uit het boek Woord Zoekt Woord. Aan de linkerkant is de tekst uit de Bijbel opgenomen, aan de rechterkant ziet u de vergelijkbare tekst uit de Koran. Zo is het eerste deel van het boek samengesteld.

Downloaden: Abraham.

Leestip: ‘In gesprek met de vreemde ander’

VremdeZo af en toe verschijnen er boeken, die we graag onder de aandacht brengen van de bezoekers van deze website. Recent is verschenen het boek ‘In gesprek met de vreemde ander’. 

De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook. Geen ontmoeting zonder wederzijds leren: de ene die spreekt en de ander die anders antwoordt.

Dit geldt ook voor het gesprek met de levensbeschouwelijke ander, die als vreemde ander steeds verrast en uitdaagt. Geen schoorvoetende dialoog: zonder toegeeflijkheid, zonder diplomatie, zonder geweld. Vanuit Levinas’ denken over het zelf en de ander zet dit boek de bakens uit voor intermenselijke en interreligieuze gastvrijheid.

Auteur is Levinasonderzoeker Roger Burggraeve (KU Leuven), die zich als christen ook laat bevragen door de joods geïnspireerde visie op het gelaat van de ander als ‘à-Dieu’. Zo brengt het boek de interreligieuze dialoog in praktijk.

Voor meer informatie: klik hier.

Bron: Halewijn.info

Film ‘The Imam and the Pastor’ met ondertiteling in het Nederlands

imamIn Engeland is enige tijd geleden door Initiatives of Change een film getiteld ‘The Imam and the Pastor’ gemaakt en op DVD verschenen, waarna met medewerking van Stichting Trialoog ook een Nederlandse ondertiteling gerealiseerd is. Deze DVD kan bij de Stichting gehuurd worden.

De film duurt 40 minuten en gaat over een verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria, ieder onder aanvoering van zijn eigen geestelijke leider.

Vervolg
Inmiddels is bekend geworden dat de reacties op de film zo positief zijn, dat de imam en de pastor met hun film en hun boodschap de wereld ingetrokken zijn. Ze zijn al twee keer in Kenia geweest na verkiezingsgeweld in het begin van 2008. Daarna gingen de mannen naar het westen van Canada om te werken met verschillende etnische groepen in zeven steden. Hun voorbeeld bracht een imam aldaar ertoe om vanuit Calgary een zes maanden lange ‘wandeling’ te ondernemen dwars door Canada om moslims en christenen te werven voor de strijd tegen het geweld.

Lees verder