SEM over Semieten en antisemieten

cover SEM_v4aHet verhaal wordt verteld door Sem, zoon van Noach, met als doel het besef levend te houden, dat uit het gezin van zijn vader Noach na de zondvloed voor een groot deel ook de nakomelingen van hemzelf, Sem, zijn geboren – Semieten dus.

Woorden als Semieten, en ook antisemieten dragen sindsdien dus een persoonsnaam in zich mee, van de oudvaders van destijds en ook van de latere Semitische aartsvader Abraham.

Met zijn drie vrouwen, Sara, Hagar en Ketura en hun gezinnen zijn zij allen gezegende kinderen van God, de Enige, de Eeuwige, die ook aan al deze familieleden zijn Openbaringswoorden heeft gegeven.

Lees verder

Hamza Kailani Forum – 3 november 2019

HamzaNa het overlijden van Hamza Zeid Kailani (14-9-2017) zijn we in 2018 van start gegaan om rond zijn geboortedag een bijeenkomst te organiseren om in zijn geest zijn werk voor verbinding en vrede een vervolg te kunnen geven.

Vorig jaar stond de bijeenkomst, met sprekers als rabbijn Awraham Soetendorp, dominee Ari van Buuren en imam Abdulwahid van Bommel, vooral in het teken van Hamza zelf, maar dit jaar gaan we praktisch aan de slag met het onderwerp Onderwijs en opvoeden tot Vrede. Lees verder

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

image1Van harte willen wij u uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Jaarlijks hopen we rond de geboortdag van Hamza een bijeenkomst te organiseren waarin we, in zijn geest, verder gaan met zijn werk van verbinding en vrede.

Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt, zullen we enerzijds stil staan bij de persoon van Hamza; zijn werk en zijn drijfveren. Anderzijds willen we deze dag samen op zoek gaan naar wat het forum zou kunnen betekenen: Hoe kan het Hamza Kailani Forum praktisch gaan bijdragen aan een Samenleven in Vrede? Er zullen sprekers zijn uit de 3 monotheïstische tradities (Jodendom, Christendom en Islam), maar er zal ook gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën en inzichten naar voren te brengen. Lees verder

Even voorstellen: Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind

mirjamatesDoor het overlijden van Adviesraadslid Hamza Zeid Kailani ontstond er een vacature in de Adviesraad van Stichting Trialoog. Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind is bereid gevonden Hamza’s functie over te nemen.

Mevrouw Mirjam H.J.C. Ates-Snijdewind, Zoeterwoude, moslim (voorheen R.K.), was van 2002-2014 wethouder namens het CDA en eerste loco-burgemeester van Zoeterwoude.

Naast vele bijkomende bestuurlijke en publieke functies is zij ook voorzitter van Religies voor Vrede Nederland (WCRP) (deel uitmakend van de wereldwijde organisatie Religions for Peace, NGO bij de UN), en namens WCRP afgevaardigde naar New York, na de aanslagen van 11 september 2001, naar de conferentie ‘Rejecting Terrorism, Promoting Peace with Justice: Religions Respond’, oktober 2001.

Van 2008-2012 was zij voorzitter Bijzondere Leerstoel Religie en Ontwikkeling aan het Institute of Social Studies te Den Haag.

Adviesraadslid Imam Hamza Zeid Kailani overleden

image1Op 14 september 2017 is Imam Hamza Zeid Kailani overleden, lid van de Adviesraad van Stichting Trialoog.

Sinds de oprichting van de Stichting in het jaar 2000 heeft Hamza de islamitische tak van de Stichting vertegenwoordigd. Regelmatig had Trialoog contact met hem over de leefwereld van de Islam. In het boek Woord Zoekt Woord van de Stichting schreef hij namens de moslims het Voorwoord.

Wij zullen zijn persoonlijkheid erg missen.

Op 20 september 2017 werd afscheid van Hamza genomen. Op indrukwekkende wijze
werden door de verschillende instellingen die tijdens zijn vijftigjarig verblijf in Nederland met hem samengewerkt hebben herinneringen naar voren gebracht uit deze periode.

Met dankbaarheid voor al het werk van deze Imam maakt Stichting Trialoog graag ruimte voor een compilatie van de gesproken woorden.

‘Ibrahiem en Abraham’ vertaald in Duits

Vorig jaar was Stichting Trialoog de winnaar van de INTRA projectprijs. Het contact met INTRA leidde ertoe dat het boek ‘Ibrahiem en Abraham’ door Stichting Trialoog ook vertaald werd in het Duits. Het staat nu online te lezen op de INTRA-website.

Ook op onze site heeft deze vertaling een plekje gekregen. Klik hier om deze vertaling te lezen.

Bron: Stichting Trialoog

Stichting Trialoog wint INTRA projectprijs

momoRecent werd bekend dat de Nederlandse Stichting Trialoog de INTRA projectprijs heeft gewonnen. Stichting Trialoog heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – jodendom, christendom en islam – te bevorderen. Een gesprek met de oprichtster en ‘het gezicht’ van de stichting, Francien van Overbeeke-Rippen.

Door: Greco Idema

Gefeliciteerd! De INTRA projectprijs… En 5000 euro!
“Dankjewel. INTRA is de afkortingsnaam van de Duitse Interreligiöse Arbeitstelle, die zich intensief bezig houdt met de interreligieuze dialoog. Jaarlijks looft zij een prijs uit voor het beste interreligieuze project dat het afgelopen jaar ingediend is op dat gebied. De INTRA Projekt Preis 2016 is naar Stichting Trialoog gegaan vanwege ons interreligieuze werk sinds de oprichting in 2000 en een nieuw plan dat voor uitvoering ingediend is. De prijs wordt op 18 september in Keulen uitgereikt.” Lees verder

Welkom!

traiWelkom op de website van Stichting Trialoog!

Trialoog voelt zich betrokken bij instellingen die streven naar vrede tussen de volkeren via interreligieuze contacten, zoals Interreligieus Beraad, Vrouwen voor Vrede, World Conference on Religions for Peace (Religies voor Vrede), Initiatives of Change, Stichting Interreligieuze Dialoog, Platform INS, Interreligieuzewerkplaats.nl, Stichting Kerk en Wereld en Museumpark Orientalis, Heiliglandstichting (zie afbeelding bovenaan deze site).

Er valt op dit gebied nog heel wat te doen in de wereld, want…

Geen vrede op de wereld zonder vrede tussen de religies en geen vrede tussen de religies zonder dialoog
(Hans Küng)

Lees dus vooral verder op deze website!