Ontbinding Stichting Trialoog

trialoog3Het bestuur van Stichting Trialoog heeft in de Najaarsvergadering van 17 november 2021 besloten de Stichting, opgericht op 16 mei van het jaar 2000, op te heffen. Dit besluit is genomen omdat de Stichting zelf geen activiteiten meer kan verrichten om haar doelstelling (t.w. de bevordering van de interreligieuze dialoog/trialoog tussen de Abrahamitische godsdiensten) te realiseren.

Het bestuur heeft in deze vergadering de penningmeester, Gertruus Wolters, gemachtigd om als vereffenaar op te treden en de verplichtingen van Stichting Trialoog op een zorgvuldige wijze af te wikkelen, waarna resterende baten van de Stichting overgemaakt zullen worden aan het Huis van Vrede in Almere, om de jaarlijkse herdenkingen van Imam Hamzae Zeid Kailani – rond zijn geboortedag, 3 november – vorm te kunnen geven.

Het op 17-11-2021 getekende ontbindingsbesluit is via deze link te lezen.

Bron: Stichting Trialoog

 

GEANNULEERD: Hamza Kailani Forum

image1De Hamza Kailani Forum bijeenkomst van 8 november 2020 kan door de corona-omstandigheden geen doorgang vinden, maar wordt verschoven naar Zondagmiddag 7 november 2021 van 15-17 uur in het Huis van Vrede in Almere.

 

Bron: Stichting Trialoog

SEM over Semieten en antisemieten

cover SEM_v4aHet verhaal wordt verteld door Sem, zoon van Noach, met als doel het besef levend te houden, dat uit het gezin van zijn vader Noach na de zondvloed voor een groot deel ook de nakomelingen van hemzelf, Sem, zijn geboren – Semieten dus.

Woorden als Semieten, en ook antisemieten dragen sindsdien dus een persoonsnaam in zich mee, van de oudvaders van destijds en ook van de latere Semitische aartsvader Abraham.

Met zijn drie vrouwen, Sara, Hagar en Ketura en hun gezinnen zijn zij allen gezegende kinderen van God, de Enige, de Eeuwige, die ook aan al deze familieleden zijn Openbaringswoorden heeft gegeven.

Lees verder

Hamza Kailani Forum – 3 november 2019

HamzaNa het overlijden van Hamza Zeid Kailani (14-9-2017) zijn we in 2018 van start gegaan om rond zijn geboortedag een bijeenkomst te organiseren om in zijn geest zijn werk voor verbinding en vrede een vervolg te kunnen geven.

Vorig jaar stond de bijeenkomst, met sprekers als rabbijn Awraham Soetendorp, dominee Ari van Buuren en imam Abdulwahid van Bommel, vooral in het teken van Hamza zelf, maar dit jaar gaan we praktisch aan de slag met het onderwerp Onderwijs en opvoeden tot Vrede. Lees verder

Hamza Kailani Forum 4 november 2018

image1Van harte willen wij u uitnodigen voor de eerste bijeenkomst van het Hamza Kailani Forum voor het Samenleven in Vrede. Jaarlijks hopen we rond de geboortdag van Hamza een bijeenkomst te organiseren waarin we, in zijn geest, verder gaan met zijn werk van verbinding en vrede.

Omdat het de eerste keer is dat een dergelijke bijeenkomst georganiseerd wordt, zullen we enerzijds stil staan bij de persoon van Hamza; zijn werk en zijn drijfveren. Anderzijds willen we deze dag samen op zoek gaan naar wat het forum zou kunnen betekenen: Hoe kan het Hamza Kailani Forum praktisch gaan bijdragen aan een Samenleven in Vrede? Er zullen sprekers zijn uit de 3 monotheïstische tradities (Jodendom, Christendom en Islam), maar er zal ook gelegenheid zijn met elkaar in gesprek te gaan en eigen ideeën en inzichten naar voren te brengen. Lees verder

Even voorstellen: Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind

mirjamatesDoor het overlijden van Adviesraadslid Hamza Zeid Kailani ontstond er een vacature in de Adviesraad van Stichting Trialoog. Mevr. Mirjam Ates-Snijdewind is bereid gevonden Hamza’s functie over te nemen.

Mevrouw Mirjam H.J.C. Ates-Snijdewind, Zoeterwoude, moslim (voorheen R.K.), was van 2002-2014 wethouder namens het CDA en eerste loco-burgemeester van Zoeterwoude.

Naast vele bijkomende bestuurlijke en publieke functies is zij ook voorzitter van Religies voor Vrede Nederland (WCRP) (deel uitmakend van de wereldwijde organisatie Religions for Peace, NGO bij de UN), en namens WCRP afgevaardigde naar New York, na de aanslagen van 11 september 2001, naar de conferentie ‘Rejecting Terrorism, Promoting Peace with Justice: Religions Respond’, oktober 2001.

Van 2008-2012 was zij voorzitter Bijzondere Leerstoel Religie en Ontwikkeling aan het Institute of Social Studies te Den Haag.

Adviesraadslid Imam Hamza Zeid Kailani overleden

image1Op 14 september 2017 is Imam Hamza Zeid Kailani overleden, lid van de Adviesraad van Stichting Trialoog.

Sinds de oprichting van de Stichting in het jaar 2000 heeft Hamza de islamitische tak van de Stichting vertegenwoordigd. Regelmatig had Trialoog contact met hem over de leefwereld van de Islam. In het boek Woord Zoekt Woord van de Stichting schreef hij namens de moslims het Voorwoord.

Wij zullen zijn persoonlijkheid erg missen.

Op 20 september 2017 werd afscheid van Hamza genomen. Op indrukwekkende wijze
werden door de verschillende instellingen die tijdens zijn vijftigjarig verblijf in Nederland met hem samengewerkt hebben herinneringen naar voren gebracht uit deze periode.

Met dankbaarheid voor al het werk van deze Imam maakt Stichting Trialoog graag ruimte voor een compilatie van de gesproken woorden.

Compilatie van toespraken bij het afscheid van Hamza

image1“Erbarme Dich!” was de melodie waarmee de afscheidsdienst van Imam Hamza Zeid Kailani aanving, in aanwezigheid van velen, van wie hij in de vijftig jaren van zijn verblijf in Nederland de vriend en vertrouwensman was geworden.

In 1933 was hij geboren in Acre, Palestina, het huidige Noord-Israël. Later vluchtte hij, getroffen door de oorlog, met zijn familie naar Nabloes. Hij liep brandwonden op en verloor een zuster.

In 1964 kwam hij op tijdelijke basis naar Nederland met een groep Palestijnen die bij een Nederlands bedrijf gingen werken, als tolk – en ook om een groep Nederlandse gegijzelden te bevrijden in de eerste Golfoorlog. Lees verder