Binnenkort verkrijgbaar: ‘Een delicate driehoeksverhouding’

eyckje67In de tweede helft van augustus verschijnt bij uitgeverij Lannoo ‘Een delicate driehoeksverhouding – hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?’ van de Belgische priester Jan van Eycken. Een boek met belangwekkende en vernieuwende inzichten.

Jezus wordt in de Koran vermeld als belangrijke profeet. Abraham en Jakob zijn bekende bijbelse figuren, voor zowel Joden als christenen. Zijn sommige delen van diverse heilige schriften van elkaar afgeleid of is dat maar schijn?

Van het prille begin tot vandaag loopt er een breuklijn tussen godsdiensten die alle één God belijden. De Joden werden al snel (2de eeuw na Chr.) als ‘godsmoordenaars’ bestempeld omdat ze Jezus aan het kruis hadden genageld. Moslims en christenen stonden meermaals met getrokken zwaarden tegenover elkaar in de kruistochten. Israëli’s en Palestijnen leven op gespannen voet in het Heilig Land. Toch staan Joden, christenen en moslims op spiritueel en moreel vlak dichter bij elkaar dan ze misschien zelf beseffen.

Lees verder

‘Ibrahiem en Abraham’ vertaald in Duits

Vorig jaar was Stichting Trialoog de winnaar van de INTRA projectprijs. Het contact met INTRA leidde ertoe dat het boek ‘Ibrahiem en Abraham’ door Stichting Trialoog ook vertaald werd in het Duits. Het staat nu online te lezen op de INTRA-website.

Ook op onze site heeft deze vertaling een plekje gekregen. Klik hier om deze vertaling te lezen.

Bron: Stichting Trialoog

Stichting Trialoog wint INTRA projectprijs

momoRecent werd bekend dat de Nederlandse Stichting Trialoog de INTRA projectprijs heeft gewonnen. Stichting Trialoog heeft als doel de interreligieuze dialoog en trialoog tussen de Abrahamitische geloofsgroepen – jodendom, christendom en islam – te bevorderen. Een gesprek met de oprichtster en ‘het gezicht’ van de stichting, Francien van Overbeeke-Rippen.

Door: Greco Idema

Gefeliciteerd! De INTRA projectprijs… En 5000 euro!
“Dankjewel. INTRA is de afkortingsnaam van de Duitse Interreligiöse Arbeitstelle, die zich intensief bezig houdt met de interreligieuze dialoog. Jaarlijks looft zij een prijs uit voor het beste interreligieuze project dat het afgelopen jaar ingediend is op dat gebied. De INTRA Projekt Preis 2016 is naar Stichting Trialoog gegaan vanwege ons interreligieuze werk sinds de oprichting in 2000 en een nieuw plan dat voor uitvoering ingediend is. De prijs wordt op 18 september in Keulen uitgereikt.” Lees verder

Interview Francien van Overbeeke-Rippen

interview67Het blad Stad Amersfoort heeft vorige week onder het thema ‘Bruggenbouwers’ een interview geplaatst met Francien van Overbeeke-Rippen. Hieronder de tekst van dit interview.

“Ik ben een gevorderde senior, die nog volop actief is. Met name de interreligieuze dialoog tussen jodendom, christendom en islam houdt mij bezig. Deze drie soorten Abrahamskinderen hebben elk hun heilige Boek – Tenach, Bijbel en Koran – als bron waaruit zij willen putten en leven. De boodschappen die daarin vermeld staan van Abrahams God lijken op elkaar en vullen elkaar soms ook aan. Er staan voldoende overeenkomsten in om te begrijpen en met elkaar te bespreken waar het in het geloofsleven om gaat. Deze dialoog, of beter trialoog, wordt op heel wat plaatsen gevoerd – lokaal, binnenslands en ook over landsgrenzen heen. Lees verder

Welkom!

traiWelkom op de website van Stichting Trialoog!

Trialoog voelt zich betrokken bij instellingen die streven naar vrede tussen de volkeren via interreligieuze contacten, zoals Interreligieus Beraad, Vrouwen voor Vrede, World Conference on Religions for Peace (Religies voor Vrede), Initiatives of Change, Stichting Interreligieuze Dialoog, Platform INS, Interreligieuzewerkplaats.nl, Stichting Kerk en Wereld en Museumpark Orientalis, Heiliglandstichting (zie afbeelding bovenaan deze site).

Er valt op dit gebied nog heel wat te doen in de wereld, want…

Geen vrede op de wereld zonder vrede tussen de religies en geen vrede tussen de religies zonder dialoog
(Hans Küng)

Lees dus vooral verder op deze website!

Woord Zoekt Woord

Via de link hieronder vindt u een pagina uit het boek Woord Zoekt Woord. Aan de linkerkant is de tekst uit de Bijbel opgenomen, aan de rechterkant ziet u de vergelijkbare tekst uit de Koran. Zo is het eerste deel van het boek samengesteld.

Downloaden: Abraham.

Leestip: ‘In gesprek met de vreemde ander’

VremdeZo af en toe verschijnen er boeken, die we graag onder de aandacht brengen van de bezoekers van deze website. Recent is verschenen het boek ‘In gesprek met de vreemde ander’. 

De ander die ik thuis, op school of op het werk, in beweging en samenleving ontmoet, blijft een vreemde ander, hoe vertrouwd ook. Geen ontmoeting zonder wederzijds leren: de ene die spreekt en de ander die anders antwoordt.

Dit geldt ook voor het gesprek met de levensbeschouwelijke ander, die als vreemde ander steeds verrast en uitdaagt. Geen schoorvoetende dialoog: zonder toegeeflijkheid, zonder diplomatie, zonder geweld. Vanuit Levinas’ denken over het zelf en de ander zet dit boek de bakens uit voor intermenselijke en interreligieuze gastvrijheid.

Auteur is Levinasonderzoeker Roger Burggraeve (KU Leuven), die zich als christen ook laat bevragen door de joods geïnspireerde visie op het gelaat van de ander als ‘à-Dieu’. Zo brengt het boek de interreligieuze dialoog in praktijk.

Voor meer informatie: klik hier.

Bron: Halewijn.info

Film ‘The Imam and the Pastor’ met ondertiteling in het Nederlands

imamIn Engeland is enige tijd geleden door Initiatives of Change een film getiteld ‘The Imam and the Pastor’ gemaakt en op DVD verschenen, waarna met medewerking van Stichting Trialoog ook een Nederlandse ondertiteling gerealiseerd is. Deze DVD kan bij de Stichting gehuurd worden.

De film duurt 40 minuten en gaat over een verzoening tussen twee strijdende geloofsgroepen in Nigeria, ieder onder aanvoering van zijn eigen geestelijke leider.

Vervolg
Inmiddels is bekend geworden dat de reacties op de film zo positief zijn, dat de imam en de pastor met hun film en hun boodschap de wereld ingetrokken zijn. Ze zijn al twee keer in Kenia geweest na verkiezingsgeweld in het begin van 2008. Daarna gingen de mannen naar het westen van Canada om te werken met verschillende etnische groepen in zeven steden. Hun voorbeeld bracht een imam aldaar ertoe om vanuit Calgary een zes maanden lange ‘wandeling’ te ondernemen dwars door Canada om moslims en christenen te werven voor de strijd tegen het geweld.

Lees verder

Recensie van ‘Abraham – onze vader’ van Walter Vogels

abrahamEen van de religieuze figuren die sinds eeuwen hun stempel hebben nagelaten is Abraham. Jodendom, christendom en islam doen alle drie een beroep op dezelfde Abraham, die zij ‘onze vader’ noemen. Dan wil dat zeggen dat zij elkaar als zusters erkennen en dus tot dezelfde grote familie behoren. Toch heeft elk haar eigen verhaal op grond van de eigen bron – Bijbel en Koran –  en een eigen interpretatie.

Door: Francien van Overbeeke-Rippen

De levensweg van Abraham neemt de vorm aan van een spirituele pelgrimstocht. In de Bijbel, met name het boek Genesis, is de sleuteltekst, zijn roeping door God, een brug tussen wat voorafging – zijn geboorte en zijn huwelijk met Sara die onvruchtbaar is –  en wat volgt: Gods belofte van een persoonlijke zegening, nakomelingen en een nieuw land voor hen: Kanaän. Maar als er hongersnood uitbreekt trekt Abraham met al zijn bezit verder, naar Egypte. Bang  dat de farao hem zal doden om Sara, een schoonheid, moet zij daar zeggen dat zij zijn zuster is. Hetzelfde herhaalt zich later bij koning Abimelek van de stad Gerar, waar Abraham wil gaan wonen. Maar God komt in  beide voorvallen tussenbeide. Abimelek schrikt en stuurt Abraham en Sara weg met geschenken, waaronder de slavin (of dochter van de koning?) Hagar.

Lees verder

Pdf ‘Abraham and Ibrahim’ nu online beschikbaar

abrahanNiet alleen in Nederland zijn gelovigen geïnteresseerd in de verhalen rond aartsvader Abraham/Ibrahiem, ook in Amerika was er behoefte aan. Stichting Trialoog stuurde daarom een Engelstalige manuscript naar de Presbyterian Church of America, dat daarop in 2006, met eigen lesmethoden, werd uitgegeven. De Stichting bestelde er zelf weer een flink aantal exemplaren van om ze van hieruit aan Engelssprekenden mee te kunnen geven.

Prijs exclusief verzendkosten: € 10.-. Te bestellen op het adres van de Stichting.

Stichting Trialoog heeft nu ook de pdf uit Amerika gekregen. En omdat de doelstelling van de Stichting is om ‘de dialoog en trialoog tussen de drie Abrahamitische geloofsgroepen te bevorderen’, is deze pdf gratis online gezet op de pagina English van deze site, zodat het Abrahamverhaal over grenzen heen gelezen kan worden.